Budynek hotelowy, Stajnia, Tereny zielone

lokalizacja: Szczepanów

4 500 000 PLN

3 876 PLN / m2

Opis nieruchomości

Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży niezwykłego kompleksu. 

Szczepanów to malownicza wieś znajdująca się na Dolnym Śląsku przy drodze krajowej numer 35 około 30 minut od Wrocławia. W okolica panuje cisza i spokój, a obecna zabudowa sprawia, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Jest doskonała baza wypadowa do Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Obiekt hotelowy daje dużo możliwości nowemu właścicielowi. Miejsce to idealnie wpisuje się w turystyczny trend Escape from the City. Już w 35 minut można znaleść się na łonie natury, w niezwykłym hotelowym obiekcie. Skorzystać z bogatej oferty restauracyjnej, gdzie serwowane są pyszne dania kuchni lokalnej. Jest też stadnina koni, dzięki czemu nadarza się okazja do aktywnego wypoczynku. Spacery po lesie czy kontemplacja nad małym jeziorkiem jest możliwa zaraz po wyjściu z hotelu.


Opis nieruchomości:

Całość to 3,5 ha składające się z kilku działek o różnym przeznaczeniu.

W MPZP część działek jest zakwalifikowana pod budowę domków, dzięki czemu można rozwijać cały kompleks lub zbudować osiedle domków.

Obecna zabudowa to budynek hotelowy z restauracją, stajnia, całoroczny pawilon, oraz duże budynki gospodarcze. Część terenu stanowi las, jest oczko wodne z miejscem do spacerowania oraz parking. Posesja jest ogrodzona. Posiada też media: sieć wodociągowa, własną oczyszczalnię ścieków, sieć elektryczna i telekomunikacyjna. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej - asfaltowej o znaczeniu lokalnym. Powierzchnia kompleksu hotelowego to 1 161m2. Składa się z budynku hotelowego z restauracją i salami konferencyjnymi, 10 pokoi hotelowych oraz wydzielonego 2-pokojowego mieszkania (apartamentu), całorocznego namiotu gastronomicznego oraz dodatkowej
powierzchni noclegowej ulokowanej nad stajnią stanowiącą część agroturystyczną obiektu(7 pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych).
Budynek główny był młynem, wybudowano go w roku 1848. W 2001 r. przeszedł gruntowy remont i modernizację. Został zachowany historyczny charakter młyna, okna są drewniane. Znajdują się w nim pokoje 1,2 i 3 osobowe z łazienkami oraz TV, restauracja, sala konferencyjno bankietowa, oraz biura. Obecnie hotel może przyjąć 19 osób w 10 pokojach. Natomiast w całym obiekcie 35. Stan budynku jest bardzo dobry. Na terenie obiektu funkcjonuje stajnia. Codziennie odbywają się tam jazdy konne. Obiekt jest monitorowany z alarmm. Na terenie obiekty jest Wifi. Jest miejsce do grillowania oraz robienia ogniska, plac zabaw dla dzieci.
W restauracji jest 70 miejsc siedzących. Na zewnątrz są stoliki i miejsce dla 60 osób.

Parter: kuchnia, sala restauracyjna, sale konferencyjna, pomieszczenia socjalne, toalety, ogródek restauracyjny
Pierwsze Piętro: pokoje z łazienkam, oraz część restauracyjna i biuro
Poddasze: Pokoje z łazienkami

Budynek stajni o łącznej powierzchni 675m2 m2, wybudowany w roku 2005. W środku znajduje się 12 boksów. Pokoje ulokowane są na 1 piętrze, jest tez dużą przestrzeń gdzie można ustawić bufet lub stoliki. Miejsc noclegowych jest 16. Istnieje możliwość zwiększenia miejsc noclegowych.
Namiot gastronomiczny całoroczny o powierzchni 100m2 pomieści wesela i imprezy okolicznościowe do 90 osób.

Obecny właściciel prowadzi ten obiekty od 23 lat. Hotel z restauracją mają swoją renomę dzięki czemu są rozpoznawane w całym regionie. Nowy właściciel będzie mógł skorzystać z marki, która funkcjonuje. Będzie miał dostęp do bazy stałych gości oraz już zaplanowanych imprez. W skład oferty wchodzą działki o łącznie powierzchni 3,5 ha, budynek hotelu oraz stajnia.

W MPZP część działek jest zakwalifikowana pod budowę domków, dzięki czemu można rozwijać cały kompleks lub zbudować osiedle domków.

Cena to 4 500 000 zł, budynek młyna wraz z działką jest obciążony podatkiem VAT

Pobliskie atrakcje:
• Ślężański Park Krajobrazowy
• Zalew w Mietkowie
• Atrakcje Turystyczne Świdnicy
• Platforma widokowa Modliszów
• Ogród geologiczny
• Góra Szczytna
• Przełęcz Tąpadła
• Sztolnie Walimskie

Zapraszam do kontaktu

Sylwester Szymczak
664770209
Numer Licencji 1456

I invite you to familiarize yourself with the sale offer of this extraordinary complex.
Szczepanów is a picturesque village located in Lower Silesia on national road number 35, about 30 minutes from Wrocław. The area is quiet and peaceful, and the current development means that this situation will not change. It is an excellent base for trips to the Ślęża Landscape Park. The hotel facility offers many opportunities to the new owner. This place fits perfectly into the tourist trend of Escape from the City. In just 35 minutes you can find yourself in the bosom of nature, in an extraordinary hotel facility. Take advantage of the rich restaurant offer, serving delicious local dishes. There is also a stud farm, which provides an opportunity for active recreation. Walks in the forest or contemplation by a small lake are possible right after leaving the hotel.

Property description:

The total area is 3.5 hectares, consisting of several plots for various purposes.

In the local development plan, some of the plots are designated for the construction of houses, so you can develop the entire complex or build a housing estate.

The current buildings include a hotel building with a restaurant, a stable, a year-round pavilion, and large farm buildings. Part of the area is a forest, there is a pond with a place for walking and a parking lot. The property is fenced. It also has utilities: water supply network, its own sewage treatment plant, electricity and telecommunications networks. The property has direct access to a public road - asphalt of local importance. The area of the hotel complex is 1,161 m2. It consists of a hotel building with a restaurant and conference rooms, 10 hotel rooms and a separate 2-room apartment (apartment), a year-round catering tent and an additional
accommodation space located above the stable, which is the agritourism part of the facility (7 residential and auxiliary rooms).
The main building was a mill, built in 1848. In 2001, it underwent a thorough renovation and modernization. The historic character of the mill has been preserved, the windows are wooden. There are 1, 2 and 3-person rooms with bathrooms and TV, a restaurant, a conference and banquet room, and offices. Currently, the hotel can accommodate 19 people in 10 rooms. However, in the entire facility there are 35. The condition of the building is very good. There is a stable on the premises. Horse riding takes place there every day. The facility is monitored with an alarm. There is Wifi on-site. There is a place for barbecuing and making a bonfire, and a playground for children.
The restaurant has 70 seats. There are tables outside and space for 60 people.

Ground floor: kitchen, restaurant room, conference room, social rooms, toilets, restaurant garden
First Floor: rooms with bathroom, restaurant area and office
Attic: Rooms with bathrooms

The stable building has a total area of 675 m2, built in 2005. There are 12 stalls inside. The rooms are located on the 1st floor, there is also a large space where you can set up a buffet or tables. There are 16 beds. It is possible to increase the beds.
The year-round catering tent with an area of 100 m2 can accommodate weddings and special events for up to 90 people.

The current owner has been running this facility for 23 years. The hotel and restaurant have a reputation thanks to which they are recognized throughout the region. The new owner will be able to use the existing brand. He will have access to the database of regular guests and already planned events. The offer includes plots with a total area of 3.5 ha, a hotel building and a stable.

In the local development plan, some of the plots are designated for the construction of houses, so you can develop the entire complex or build a housing estate.

The price is PLN 4,500,000, the mill building and the plot are subject to VAT

Nearby attractions:
• Ślęża Landscape Park
• Reservoir in Mietków
• Tourist Attractions in Świdnica
• Modliszów viewing platform
• Geological garden
• Góra Szczytna
• Przełęcz Tąkła
• Walim Adits

Please contact me

Sylwester Szymczak
664770209
License number 1456

Kontakt do opiekuna:

Alventi Home

Sylwester Szymczak
Nieprawidłowy adres E-mail
Mapa

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.